Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40Úvod

_____________________________________________stiahnite si tlačivo 2% z dane

_____________________________________________stiahnite si tlačivo potvrdenieo zaplatení dane

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

_____________________________________________prezrite si našu facebookovú stránku

OZNAM

Žiaci Gymnázia Janka Matúšku v Galante budú mať dištančné vyučovanie

do 27.11.2020 podľa platného rozvrhu hodín.

Žiaci, ktorí si potrebujú zobrať zo školy učebnice, resp. iné učebné

materiály, môžu tak urobiť dňa 26.10.2020 v čase od 7,30 do 9,00 hod.

Termíny prázdnin sú nasledovné:

- 30.10.2020

- 2.11.2020

- 6.11.2020

- 9.11.2020

Počas týchto prázdnin sa nevyučuje, žiaci neposielajú žiadne úlohy, ani

vypracované zadania.

V prípade akýchkoľvek nových usmernení zo strany MŠ SR, resp. zriaďovateľa

budú žiaci informovaní prostredníctvom triednych vyučujúcich a oznamov na

internetovej stránke školy.

Štvrťročná hodnotiaca porada sa uskutoční dňa 10.11.2020. Známky z

jednotlivých predmetov budú priebežne dopisované do IZK. V prípade

akýchkoľvek otázok kontaktujte svojich triednych vyučujúcich, resp.

riaditeľa školy.

S pozdravom,

PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy


OZNAM

Od 12.10.2020 (od pondelka) prechádza Gymnázium Janka Matúšku

z nariadenia ministra školstva na dištančnú formu vzdelávania, okrem

tried Príma, Sekunda, Tercia a Kvarta, ktoré sa učia podľa platného

rozvrhu hodín v škole. Obedy budú pre týchto študentov zabezpečené

v školskej jedálni.

Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní dostanú študenti od triednych

vyučujúcich v priebehu pondelka 12.10.2020.

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

OZNAM

Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu v predchádzajúcom

školskom roku.


OZNAM

Vážení rodičia!

Dovoľujem si Vám oznámiť, že z dôvodu konania volieb do Rady školy

pri Gymnáziu Janka Matúšku  v Galante za zástupcov rodičov,

sa dňa 5.10.2020 (pondelok) o 15,30 hod uskutočnia triedne ZRPŠ.

Dovoľujem si Vás požiadať o návrhy na kandidátov do volieb

Rady školy (prípadne o prezentovanie svojho záujmu o členstvo

v Rade školy).

Tieto návrhy je potrebné nahlásiť v elektronickej forme na mail školy:

gymjmga@gymslga.sk do 30.9.2020.

Návrh musí obsahovať: meno, priezvisko navrhovaného kandidáta,

trieda,v ktorej má navrhnutý dieťa, vyjadrenie sa, či súhlasím s návrhom

na kandidatúru a na akom telefónnom čísle je možné overiť môj súhlas.

Kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase

navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.

Takisto dávam do pozornosti zoznam triednych dôverníkov, ktorí sú členmi

Rady rodičov a zastupujú v nej jednotlivé triedy. Popri návrhoch Vás

rodičov, predložím do volieb týchto členov Rady rodičov, ako

kandidátov na členov Rady školy.

Tu ale prosím zvážiť, pri jednotlivých návrhoch, že funkčné obdobie

Rady školy je 4-ročné, a preto (bez akéhokoľvek ovplyvňovania

slobodného rozhodnutia) chcem len upriamiť pozornosť aj na túto

skutočnosť pri jednotlivých návrhoch na členov Rady školy a následných

voľbách do Rady školy.

S úctou a pozdravom,

PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante

Aktuálny zoznam Rady rodičov na školský rok 2020/2021:

1

Príma

Daniela Rotbauerová

2

Sekunda

Ing. Erika Medeková

3

Tercia

PaedDr. Katarína Vlkovičová

4

Kvarta

Ing. arch. Miroslav Slahučka

5

Kvinta

Mgr. Katarína Barcziová

6

Sexta

Monika Kajtárová

7

Septima

Silvia Slahučková

8

Oktáva

Mgr. Terézia Puterová

9

1.A

Erika Andová

10

2.A

Martina Szalayová Zelenáková

11

2.BG

Ľubica Dugovičová

12

3.A

Mgr. Kristína Klempová

13

3.BG

Mgr. Zuzana Morovičová

14

4.A

Mgr. Mária Haraštová

15

4.BG

RNDr. Marcela ÁčováOZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujem Vám niekoľko informácií týkajúcich sa otvorenia

nového školského roka 2020/2021.

1. Dňa 2.9.2020 bude budova Gymnázia Janka Matúšku

otvorená pre študentov od 7,20hod. Žiakom pri hlavnom

vchode bude odmeraná teplota, žiaci odovzdajú vyhlásenie

o bezinfekčnosti a dotazník vyplnený zákonným zástupcom

triednym učiteľom.

Žiak musí mať na tvári rúško a v priestoroch školy počas

celého vyučovania.

2. V dňoch 2.9. až 14.9. 2020 bude na škole skrátená forma

vyučovania a to nasledovne:

1.hod: 8,00-8,30

2.hod: 8,35-9,05

3.hod: 9,15-9,45

4.hod: 9,50-10,20

5.hod: 10,25-10,55

6.hod: 11,00-11,30

7.hod: 11,35-12,05

Ďalšie hodiny (8. a 9.hodina) budú dištančnou formou.

3. Obedy sa v dňoch 2.9. až 14.9. vzhľadom na skrátený

rozvrh a epidemiologické opatrenia nepodávajú. Takisto

bude zatvorený aj bufet.

Počas tohto obdobia až do odvolania je akýkoľvek vstup

rodičov a cudzích osôb do školy zakázaný. Preto aj rodičia

Prímy a prvého ročníka nemôžu byť prítomní na otvorení

školského roka v interiéri školy!

4. V prípade ak triedni vyučujúci nepreposlali žiakom

jednotlivé tlačivá (z technických dôvodov) je možné

stiahnuť tieto tlačivá z internetovej stránky školy.

5. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľa

školy na čísle 0911 864 562.

Prajem všetkým študentom, ich rodičom a vyučujúcim

Gymnázia Janka Matúšku, napriek všetkým nepriaznivým

okolnostiam úspešný školský rok 2020/2021.

 

S pozdravom

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

 

vzhlasenie o bezinfekčnosti

zdravotny dotaznik

 

OZNÁMENIE

Držitelia ISIC preukazov, tu je návod na kompletnú obnovu

ISIC kariet. Neplatí pre nových nastupujúcich študentov a

študentov, ktorí si chcú vybaviť novú kartu ISIC.

List_pre_rodicov_kompletna_revalidacia_2020_JUN.pdf

 

OZNÁMENIE

Pre končiacich študentov online časopis, ktorý sa vám načíta, ak

kliknete na názov "KAM PO STREDNEJ"

 

 

OZNÁMENIE

Linka pomoci od VÚC

 

 

 

 

 


 

OZNÁMENIE

Odporúčania z TTSK v súvislosti so šírením vírusu COVID 19.

 

 


 

 

 

NOVÉ

Hodnotiaca správa za rok 2018/2019

príloha1 príloha2 príloha3

príloha4 príloha5 príloha6

príloha7 príloha8 príloha9

NOVÉ

Burza stredných škôl Sládkovičovo


NOVÉ

Burza stredných škôl v Seredi, kde sme mali tiež

zastúpenie.


NOVÉ

Ďakujeme za vašu veľkú účasť u nás na škole.

foto1 foto2 foto3 foto4

foto5 foto6 foto7 foto8

foto9 foto10 foto11 foto12

foto13 foto14 foto15 foto16

foto17 foto18

 

Dovoľujeme si pozvať Vás  na „Deň otvorených dverí“ Gymnázia

Janka Matúšku v Galante dňa 27. novembra 2019 (v stredu)

so začiatkom o 8,30 hod. v aule gymnázia.

Deň otvorených dverí je určený pre žiakov, ktorí majú záujem

študovať na štvorročnom, osemročnom i päťročnom type štúdia.

V prípade päťročného bilingválneho typu štúdia ide o žiakov nielen

9.ročníka, ale aj 8.ročníka ZŠ. Druhým vyučovacím jazykom

na bilingválnom type štúdia je nemecký jazyk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy

NOVÉ

Prezentácia nášho gymnázia v Trnave na podujatí "KAM NA

STREDNÚ ŠKOLU", ktorá mala veľký úspech.

foto1 foto2

NOVÉ

Študenti našej školy sa 19.11.2019 zúčastnili exkurzie do Rakúska

"Po stopách Esterházy".

Študenti triedy 1.A a 2.BG mali tú možnosť a navštívili dve sídla

rodiny Esterházy, a to hrad vo Forchtensteine a zámok v Eisenstadte.

Celý poznávací zájazd bol veľkým kultúrnym zážitkom a ďakujeme

mestu Galanta,že mali naši študenti túto možnosť.

foto1 foto2 foto3 foto4

NOVÉ

Nežná revolúcia v meste Galanta – NOVEMBER ´89

- vzdelávacie podujatia pre študentov a verejnosť

 

November ´89 sa nezmazateľne zapísal do našich novodobých dejín.

Pripomenutie si kľúčových udalostí Nežnej revolúcie i tých, ktoré jej

predchádzali, bolo témou vzdelávacích podujatí pre mládež i dospelých,

ktoré pripravilo a zrealizovalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie

Galantské osvetové stredisko v spolupráci so študentmi Gymnázia Janka

Matúšku v Galante. Dňa 12. novembra 2019 sa uvedené edukačné podujatia

uskutočnili od 10.00 hod. v priestoroch Gymnázia Janka Matúšku v Galante

pre študentov a od 14.00 hod. v priestoroch Galantského osvetového

strediska pre verejnosť. Vzdelávací program vznikol v rámci projektu

Nadácie Milana Šimečku pod názvom „Študenti po stopách totality“,

ktorý zostavili a prezentovali študenti Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

Do prípravy a realizácie projektu sa zapojili študenti, ktorých spája

spoločný záujem o históriu a preto sa združujú pod názvom „História

nás baví“.Päť študentov - Lucia Ilavská,Kevin Miklós, Karin Elkuch,

Veronika Kusendová a Natália Bačová spolu so svojou vyučujúcou

Mgr. Rozáliou Csemezovou celý obrazovo-slovný program pripravili

na vynikajúcej úrovni a bolo skutočne vidieť, že dejinám a historickým

udalostiam sa venujú s veľkou záľubou. Popri prezentovaných

faktografických údajoch študenti výborne spracovali aj svedectva

a spomienky ľudí, ktorí prežili obdobie totality a sú veľmi hodnotným

výpovedným materiálom. Novembrovými udalosťami občania aktívne

deklarovali svoju vôľu slobodne žiť a taktiež odhodlanie prevziať

zodpovednosť za demokratickú občiansku spoločnosť. Do konca

novembra 2019 majú v priestoroch Gymnázia Janka Matúšku

v Galante študenti i široká verejnosť možnosť vzhliadnuť autentické

fotografie autora Jozefa Kepperta, ktoré zachytávajú revolučné udalosti

Novembra ´89 v meste Galanta.

 

Galantské osvetové stredisko


článok bol zverejnený na stránke TTSK:

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/nezna-revolucia-v-meste-galanta-november-89/

Nové

Prezentácia našej školy na spoločnej akcii stredných škôl v Šali.


https://www.rtvkrea.sk/dilema-deviatakov

 

 

 

 

 

NOVÉ

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknutú osobu

MTE3MT