Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/43
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40


Úvod

_____________________________________________stiahnite si tlačivo 2% z dane

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

OZNAM

Riaditeľstvo školy oznamuje, že školský rok 2016/2017

začína 5.9.2016 o 8,00 hod.

OZNAM

Od 15.8.2016 od 8,00 - 12,00 hod je možné potvrdzovanie

preukážok a ostatných potvrdení na sekretariáte školy.

NOVÉ

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Matúšku v Galante oznamuje, že

od 1.septembra 2017 zriaďuje triedu bilingválneho štúdia s

druhým vyučovacím jazykom nemeckým.

Prihlášky na štúdium si môžu podať žiaci ôsmeho a deviateho

ročníka ZŠ už v novom školskom roku 2016/2017, kedy sa aj

uskutočnia prijímacie skúšky. Štúdium je päťročné, bezplatné,

znalosť Nj sa nevyžaduje.

PaedDr. Peter Černý

riaditeľ školy

NOVÉ

Riaditeľ školy spolu s kolektívom pedagógov blahoželá

Mgr.Tiborovi Bagimu, vyučujúcemu telesnej výchovy a

biológie, k úspešnej reprezentácii školy v súťaži "Zlatý Ámos".

Kolega Mgr. Tibor Bagi sa dostal až do štvorčlenného finále

a svojím vystúpením v súťaži, urobil dobré meno školy -

Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

S poďakovaním

PaedDr. Peter Černý

riaditeľ školy


NOVÉ

Kritériá pre druhé kolo prijímacích skúšok do štvorročného

gymnaziálneho štúdia.

NOVÉ

Gymnázium Janka Matúšku vyhlasuje druhé kolo prijímacích

skúšok do štvorročného gymnaziálneho štúdia dňa 21.6.2016

o 8,00 hod na prvom poschodí v aule gymnázia.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia z predmetov slovenský jazyk

a literatúra a matematika. Prihlášky na prijímacie skúšky

možno doručiť na sekretariát školy do 17.6.2016.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v daný deň.

PaedDr. Peter Černý

riaditeľ školy


NOVÉ

Aktuálna výsledková listina z prijímacieho konania na

štvorročné štúdium k dátumu 20.5.2016: STIAHNUŤ

 

NOVÉ

Zápis do prímy osemročného štúdia a prvého ročníka

štvorročného štúdia Gymnázia Janka Matúšku sa bude

konať na sekretariáte školy od 16.5.2016 do 20.5.2016

v čase od 8,00 hod do 15,00 hod.

 

NOVÉ

Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka

štvorročného štúdia Gymnázia Janka Matúšku.


NOVÉ

Výsledky prijímacieho konania do prímy osemročného

štúdia Gymnázia Janka Matúšku. Počet prijatých 28.


NOVÉ

Ústna časť internej formy maturitnej skúšky sa

uskutoční v termíne od 23.5.2016 do 27.5.2016.

NOVÉ

Slávnostná rozlúčka so študentami štvrtých ročníkov a

oktávy sa uskutoční 13.5.2016 o 10,00 hod v aule našej

školy. Rodičia študentov sú srdečne vítaní.

NOVÉ

Prijímacie skúšky na štvorročné aj osemročné štúdium na

našej škole sa uskutočnia v termínoch 9.5.2016 1.kolo 1.termín

a 12.5.2016 1.kolo 2.termín.

NOVÉ

NOVÉ


 

NmZkM