Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40


Úvod

_____________________________________________stiahnite si tlačivo 2% z dane

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

NOVÉ

Vážení rodičia a priatelia školy.

V novom školskom roku 2017/2018 otvárame bilingválnu

triedu s vyučovacím jazykom nemeckým. Bude to prvá

bilingválna trieda v histórii nášho gymnázia.

Veríme, že týmto začneme novú tradíciu, podobne ako tomu

bolo a doposiaľ je v prípade osemročného štúdia, ktoré na

našej škole máme od roku 1991.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ gymnázia

NOVÉ

Pozrite si reportáž z prijímacích skúšok do bilingválnej triedy

nášho gymnázia.

https://www.youtube.com/watch?v=Tz06S8epAJY

NOVÉ

Žiaci náško gymnázia sa zúčastnili už tradične medzinárodnej

dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR. Nadviazali na vynikajúce

úspechy z minulých rokov. Opäť nielenže skončili na 1.mieste

v rámci trnavského kraja, ale aj v rámci Slovenska získali

najvyšší počet bodov.

Školu reprezentovalo pod vedením Mgr.Andrei Hrotkovej trojčlenné

družstvo v zložení Martin Práznovský, Timotej Práznovský a Andrej

Dorušinec, ktorý však počas tohto kola súťaže nebol členom družstva

z dôvodu jazykového pobytu v zahraničí

NOVÉ

Dovoľujeme si Vám poďakovať sa za finančnú zbierku ku Dňu

narcisov, ktorú organizovali pedagógovia a študenti Gymnázia

Janka Matúšku v Galante, nielen v rámci školy, ale aj pre mesto

Galanta. Celková vyzbieraná suma bola vo výške 1652,38€.

Ďakujeme všetkým, ktorí do tejto zbierky prispeli a pomáhajú

tak peknej myšlienke, ktorú prezentuje Liga proti rakovine.

NOVÉ

Zápis prijatých uchádzačov do 1.ročníka 5-ročného bilingválneho

štúdia sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2017 (štvrtok, piatok)

v čase od 8:00 - 15:00 hod na sekretariáte školy.

NOVÉ

Výsledky prijímacích skúšok na 5-ročné bilingválne štúdium.

NOVÉ


NOVÉ

Milí rodičia a priatelia školy, úprimne Vám ďakujem za vašu

priazeň, ktorú ste preukázali poskytnutím príspevku (2% z dane)

našej škole v predchádzajúcom období. Tieto finančné prostriedky

boli použité v súlade so zákonom a pomohli tak našim študentom

pri podpore ich aktivít. Ďakujeme a veríme, že nás podporíte

i v budúcnosti.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Matúšku v Galante oznamuje, že

od 1.septembra 2017 zriaďuje triedu bilingválneho štúdia s

druhým vyučovacím jazykom nemeckým.

Prihlášky na štúdium si môžu podať žiaci ôsmeho a deviateho

ročníka ZŠ už v novom školskom roku 2016/2017, kedy sa aj

uskutočnia prijímacie skúšky. Štúdium je päťročné, bezplatné,

znalosť Nj sa nevyžaduje.

PaedDr. Peter Černý

riaditeľ školy

NOVÉ

Informácie o možnostiach štúdia na Gymnáziu Janka

Matúšku v Galante.

https://youtu.be/3oTrXbjpJwY

NOVÉ

Skladačka o škole


 

NOVÉ

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav

Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím

stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

Súťaž sa koná každoročne od roku 1992, zúčastňujú sa jej trojčlenné

študentské tímy, ktoré prezentujú v písomných testoch svoje vedomosti

z histórie. Záštitu nad súťažou prebrali najvyšší ústavní činitelia Českej a

Slovenskej republiky, odbornými garantmi boli renomovaní historici.

V jubilejnom 25. ročníku súťažiaci prezentovali svoje vedomosti o období

od oslobodenia ČSR v roku 1945 do nástupu KSČ  v roku 1948; motív tohto

ročníka znel Od diktatúry k diktatúre.

6. apríla 2016 sa uskutočnili krajské kolá vo všetkých 22 krajoch ČR a SR,

z krajských kôl postúpilo najúspešnejších 75 gymnázií oboch republík, ktoré

sa stretli 24. novembra 2016 na veľkom finále v Chebe.

Našu školu, ktorá sa úspešne prebojovala cez krajské kolo a postúpila

v rámci SR z druhého miesta, čakala náročná úloha. Tím študentov v zložení

Laura Blažeková, Ján Cholvadt a Peter Bernáth sa pod vedením Mgr. Rozálie

Csemezovej mesiace zodpovedne pripravoval na reprezentáciu nielen

Gymnázia Janka Matúšku v Galante, ale aj republiky.

Do českého Chebu prišla vyjadriť podporu súťažiacim tajomníčka

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.

Práve ona odovzdávala cenu víťazovi SR, ktorým sa stal tím našej školy.

Ešte viac potešil pohľad na rebríček celkového umiestnenia – Gymnázium

Janka Matúšku v Galante sa ako jediná škola zo Slovenska dostala medzi

desať najúspešnejších škôl a skončila na 7. mieste.

Trojici úspešných študentov blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého

mena našej školy.


NOVÉ

Hodnotiaca stráva

PRILOHY:

Správa o priebehu maturitných skúšok za rok 2015/2016.

Úspešnosť prijatia na VŠ v roku 2015/2016.

Učebné plány pre 4-ročné a 8-ročné štúdium.

Dochádzka za rok 2015/2016.

Kritériá prijatia na štúdium.

Príjmy a výdavky za šk.rok 2015/2016

Správa o činnosti rady rodičov za šk.rok 2015/2016


NOVÉ

Deň Otvorených dverí na Gymnáziu Janka Matúšku.

Pozrite si reportáž.

https://youtu.be/3oTrXbjpJwY

NOVÉ

Po stopách rodiny Esterhazy v Eisenstadte v Rakúsku


 

NOVÉ

Dňa 27.10.2016 (štvrtok) sa uskutoční "Deň otvorených dverí"

so začiatkom 8,30 hod v aule našej školy.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole.

riaditeľ školy

PaedDr.Peter Černý


NOVÉ

Dňa 6.10.2016 sa na našej škole uskutočnil Deň TTSK pre

stredné školy z nášho mesta aj s pozvanými hosťami

z Gymnázia v Mikulove.

Pozrite si krátku reportáž.

https://youtu.be/g3phznzwkmc

NOVÉ

Gymnázium Janka Matúšku v Galante ďakuje všetkým darcom,

ktorí venovali škole 2% z dane z príjmov za rok 2015 a pomohli

tak študentom pri reprezentácii školy v jednotlivých súťažiach i

pri materiálnom zabezpečení jednotlivých predmetov.

Celková suma činila 3802€.

Veľká vďaka všetkým.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

NOVÉ

Netradičná vyučovacia hodina telesnej výchovy triedy Kvinta.

Študenti mali možnosť vyskúšať si niektoré vodné plavidlá, ako

kajak, kanoe a čln pod vedením odborného inštruktora a

vyučujúcich telesnej výchovy.