Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40Úvod

_____________________________________________stiahnite si tlačivo 2% z dane

_____________________________________________stiahnite si tlačivo potvrdenieo zaplatení dane

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

_____________________________________________prezrite si našu facebookovú stránku

NOVÉ

Kritériá pre prijatie žiakov do triedy s dvojjazyčným vyučovaním na Gymnáziu Janka Matúšku GalantaŠtudijný odbor 79 02 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým

NOVÉ

Hodnotiaca správa za rok 2018/2019

príloha1 príloha2 príloha3

príloha4 príloha5 príloha6

príloha7 príloha8 príloha9

NOVÉ

Burza stredných škôl Sládkovičovo


NOVÉ

Burza stredných škôl v Seredi, kde sme mali tiež

zastúpenie.


NOVÉ

Ďakujeme za vašu veľkú účasť u nás na škole.

foto1 foto2 foto3 foto4

foto5 foto6 foto7 foto8

foto9 foto10 foto11 foto12

foto13 foto14 foto15 foto16

foto17 foto18

 

Dovoľujeme si pozvať Vás  na „Deň otvorených dverí“ Gymnázia

Janka Matúšku v Galante dňa 27. novembra 2019 (v stredu)

so začiatkom o 8,30 hod. v aule gymnázia.

Deň otvorených dverí je určený pre žiakov, ktorí majú záujem

študovať na štvorročnom, osemročnom i päťročnom type štúdia.

V prípade päťročného bilingválneho typu štúdia ide o žiakov nielen

9.ročníka, ale aj 8.ročníka ZŠ. Druhým vyučovacím jazykom

na bilingválnom type štúdia je nemecký jazyk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy

NOVÉ

Prezentácia nášho gymnázia v Trnave na podujatí "KAM NA

STREDNÚ ŠKOLU", ktorá mala veľký úspech.

foto1 foto2

NOVÉ

Študenti našej školy sa 19.11.2019 zúčastnili exkurzie do Rakúska

"Po stopách Esterházy".

Študenti triedy 1.A a 2.BG mali tú možnosť a navštívili dve sídla

rodiny Esterházy, a to hrad vo Forchtensteine a zámok v Eisenstadte.

Celý poznávací zájazd bol veľkým kultúrnym zážitkom a ďakujeme

mestu Galanta,že mali naši študenti túto možnosť.

foto1 foto2 foto3 foto4

NOVÉ

Nežná revolúcia v meste Galanta – NOVEMBER ´89

- vzdelávacie podujatia pre študentov a verejnosť

 

November ´89 sa nezmazateľne zapísal do našich novodobých dejín.

Pripomenutie si kľúčových udalostí Nežnej revolúcie i tých, ktoré jej

predchádzali, bolo témou vzdelávacích podujatí pre mládež i dospelých,

ktoré pripravilo a zrealizovalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie

Galantské osvetové stredisko v spolupráci so študentmi Gymnázia Janka

Matúšku v Galante. Dňa 12. novembra 2019 sa uvedené edukačné podujatia

uskutočnili od 10.00 hod. v priestoroch Gymnázia Janka Matúšku v Galante

pre študentov a od 14.00 hod. v priestoroch Galantského osvetového

strediska pre verejnosť. Vzdelávací program vznikol v rámci projektu

Nadácie Milana Šimečku pod názvom „Študenti po stopách totality“,

ktorý zostavili a prezentovali študenti Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

Do prípravy a realizácie projektu sa zapojili študenti, ktorých spája

spoločný záujem o históriu a preto sa združujú pod názvom „História

nás baví“.Päť študentov - Lucia Ilavská,Kevin Miklós, Karin Elkuch,

Veronika Kusendová a Natália Bačová spolu so svojou vyučujúcou

Mgr. Rozáliou Csemezovou celý obrazovo-slovný program pripravili

na vynikajúcej úrovni a bolo skutočne vidieť, že dejinám a historickým

udalostiam sa venujú s veľkou záľubou. Popri prezentovaných

faktografických údajoch študenti výborne spracovali aj svedectva

a spomienky ľudí, ktorí prežili obdobie totality a sú veľmi hodnotným

výpovedným materiálom. Novembrovými udalosťami občania aktívne

deklarovali svoju vôľu slobodne žiť a taktiež odhodlanie prevziať

zodpovednosť za demokratickú občiansku spoločnosť. Do konca

novembra 2019 majú v priestoroch Gymnázia Janka Matúšku

v Galante študenti i široká verejnosť možnosť vzhliadnuť autentické

fotografie autora Jozefa Kepperta, ktoré zachytávajú revolučné udalosti

Novembra ´89 v meste Galanta.

 

Galantské osvetové stredisko


článok bol zverejnený na stránke TTSK:

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/nezna-revolucia-v-meste-galanta-november-89/

Nové

Prezentácia našej školy na spoločnej akcii stredných škôl v Šali.


https://www.rtvkrea.sk/dilema-deviatakov

 

 

 

 

 

NOVÉ

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknutú osobu

MDkxZDA3N